Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest TRESNO Marcin Orzechowski z siedzibą w: Witolińska 2/18, 04-185 Warszawa, NIP 524 251 50 58, REGON 361493744 (dalej TRESNO)

Wyznaczona została specjalna osoba na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którą można kontaktować się we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem email: biuro@tresno.pl lub pisemnie na adres: TRESNO Marcin Orzechowski, ul. Grochowska 194/196 lok. 51, 04-357 Warszawa.
 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane służą nam do kontaktu związanego ze świadczeniem naszych usług oraz realizowaniem zamówień. Kontaktujemy się również w celach informacyjnych i marketingowych (np. newsletter). Twoje dane są nam niezbędne do analityki oraz w przypadku konieczności realizacji usług posprzedażowych (np. wsparcie techniczne, gwarancja).
 
Państwa dane mogą zostać wykorzystane:

- w celu wykonania umowy o świadczenie usług (tj. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej z zamówieniem).  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

- w celu obsługi reklamacji i innych roszczeń (tj. gwarancji, rękojmi, zwrotów i innych roszczeń związanych z współpracy). Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes TRESNO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (historii zamówień, komunikacji z TRESNO, płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń.

- w celach analitycznych Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes TRESBO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wykorzystaniu analiz do wewnętrznego raportowania oraz do poprawy jakości świadczonych usług.

- w celu kierowania do Ciebie przez TRESNO treści informacyjno - marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes TRESNO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dostarczaniu zamówionych treści informacyjno – marketingowych w formie newsletterów, czyli wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną, zawierających informacje o aktualnych promocjach, ofertach, konkursach i wiadomościach z branży. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się wyłącznie jeśli wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie.
 
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane przechowujemy tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania powyższych celów lub do momentu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec ich przetwarzania. Twój sprzeciw nie ma wpływu na przechowywanie przez nas danych w celu realizacji obowiązków księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względu na bezpieczeństwo prawne do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 
MOŻLIWOŚĆ WYCOFANIA ZGODY

Zgodę mogą Państwo wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila na adres biuro@tresno.pl

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWOYCH

Państwa dane udostępniamy wyłącznie w powiązaniu z usługami, jakie świadczą dla TRESNO podmioty zewnętrzne. Podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.Dane osobowe podane przez Państwa w trakcie dokonywania zakupów mogą być przekazywane odbiorcom wyszczególnionym poniżej w celach niezbędnych do realizacji usługi:

- Firmy kurierskie, spedycyjne lub inne firmy realizujące usługi transportowe i przewozu towarów – w przypadku dokonania zakupu i wyboru formy dostarczenia jako wysyłka, do wybranego podmiotu, który realizował będzie proces dostarczenia przesyłki przekazane zostaną dane osobowe niezbędne do sprawnej realizacji tej wysyłki

- Firmy zaopatrujące w usługi IT takie jak dostawcy oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej, dostawcy hostingu jednak z zastrzeżeniem, że podmioty te przetwarzać będą dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez administratora danych

- Firmy księgowo-finansowe świadczące usługi na rzecz TRESNO

- Firmy świadczące usługi prawne

- Operatorzy płatności

- Inne, które są upoważnione do otrzymania danych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa takie jak sądy czy inne organy państwowe

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W każdym momencie mogą Państwo uzyskać informację w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także możesz zażądać dostarczenia kopii Twoich danych, jakie posiadamy. Możesz zażądać poprawy swoich danych osobowych (zarówno w przypadku błędnych danych, jak i konieczności poprawy), usunięcia ich z naszego systemu (jeśli nie mamy podstaw do dalszego ich przetwarzania), lub ograniczenia przetwarzania. Możesz zażądać przekazania Twoich danych wybranemu przez siebie administratorowi. Zrobimy to w przypadku, jeśli będzie to technicznie możliwe zachowując wymagane standardy bezpieczeństwa.

W związku z przetwarzaniem przez TRESNO danych osobowych, przysługują Państwu określone prawa związane z Państwa danymi osobowymi:

- prawo dostępu do własnych danych osobowych,
- żądanie sprostowania danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie i żądanie usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
- wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
- prawo wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

POLITYKA COOKIES

Sklep internetowy BEZPIECZNYSZKRAB.PL dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies.
Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie.
Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową BEZPIECZNYSZKRAB.PL. Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają " stronie" rozpoznać preferencje użytkownika.
Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia" pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.


Najczęściej pliki cookies są używane do:
•zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania,
•identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,
•zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
•pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies:

1. Stosowane przez nasz sklep Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. BEZPIECZNYSZKRAB.PL wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


Wykorzystywanie plików cookies w BEZPIECZNYSZKRAB.PL

1. BEZPIECZNYSZKRAB.PL wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

A. Konfiguracji serwisu:
I. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
II. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
III. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
IV. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

B. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
I. rozpoznania Użytkownika, który wcześniej korzystał z Serwisu,
II. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
III. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
IV. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,

C. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
I. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, w tym rozpoznania Użytkownika który w przeszłości korzystał z Serwisu, a obecnie korzysta ponownie i nie przeszedł procesu logowania,

D. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

A.zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania ze sklepu internetowego
BEZPIECZNYSZKRAB.PL

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies:

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.